nFoto na facebooku

Przyjemność tworzenia
nFoto

ZAPROSZENIA ŚLUBNE

FOTOKSIĄŻKI

FOTOKALENDARZE
Informacje podstawowe
Właścicielem Serwisu nfoto.com. a tym samym Zleceniobiorcą jest:
D3 Studio Wiesław Lewandowski, 15-136 Białystok, ul. Zygmunta Augusta 24, II piętro lok. 22, tel./fax 85 663 06 80, NIP: 542-211-51-59
Zleceniodawcą jest osoba fizyczna korzystająca z usług Zleceniobiorcy na własny rachunek lub na rachunek dowolnej firmy, organizacji lub instytucji.
Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonywanie Usługi zwanej Zamówieniem opisanej w Serwisie za pomocą Programu nFotokreator służącego do zaprojektowania produktu i złożenia zamówienia. W szczególnych przypadkach, uzgodnionych ze Zleceniobiorcą, projekt może być dostarczony w innej formie.
Realizacja Zamówienia
 1. Po złożeniu Zamówienia Zleceniodawca otrzymuje za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
 2. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz potwierdzeniu wpłynięcia płatności w kwocie naliczonej w systemie monitoringu zamówień Serwisu w momencie przyjęcia Zamówienia.
 3. Jedyną formą płatności za Zamówienie jest opłata z góry. Zleceniobiorca udostępnia moduł płatności online oraz podaje niezbędne dane do wykonania przelewu w przypadku wyboru wykonania przelewu inną metodą w systemie monitoringu zamówień.
 4. Czas realizacji Zamówienia oznacza czas do momentu przekazania przesyłki firmie transportowej bądź powiadomieniu o możliwości odbioru w przypadku odbioru osobistego.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie powinny być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zgłosić uszkodzenie do Wykonawcy pisemnie np. pocztą e-mail z dołączeniem opisu rodzaju uszkodzenia. Jeżeli jest taka możliwość — należy dołączyć fotografię uszkodzenia.
Ochrona danych osobowych
 1. Składając Zamówienie Zleceniodawca wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zleceniobiorcę, w celach związanych z realizacją usług i przygotowaniem produktów, podanych przez siebie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 roku).
 2. Zleceniodawca zapewnia, iż dane te nie będą udostępniane podmiotom trzecim w jakimkolwiek celu.
 3. Podając adres e-mail i akceptując niniejszy regulamin Zleceniodawca wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji o nowych ofertach promocyjnych, produktach i usługach oraz innych informacji handlowych dotyczących działalności Zleceniobiorcy. Zgoda taka jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowych przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Zgoda taka może być w każdej chwili odwołana.
Ograniczenia techniczne
 1. Rozbieżności kolorystyczne wydruku z tymi widocznymi na ekranie monitora Zleceniodawcy wynikające z właściwości sprzętu, którym dysponuje oraz jego konfiguracji i ustawień nie podlegają dyskusji i reklamacji. Zleceniobiorca przyjmując zlecenie zobowiązuje się do kalibracji urządzeń drukarskich zapewniających maksymalną możliwą do uzyskania zgodność kolorów z dostarczonymi oryginałami cyfrowymi.
 2. Słaba jakość wydruków będąca efektem dostarczenia zdjęć o zbyt niskiej rozdzielczości, zbyt wysokim stopniu kompresji lub nieprawidłowo obrobionych nie podlega reklamacji. Program informuje o zbyt niskiej rozdzielczości zdjęć za pomocą odpowiednich komunikatów opisanych w pomocy do Programu.
 3. Zażalenia wynikające z subiektywnego gustu Zleceniodawcy dotyczące kolorystyki, nie związane z niską jakością druku lub radykalną zmianą kolorów, nie będą uwzględniane. Zleceniobiorca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwierniejsze odwzorowanie kolorów.
 4. Charakter obróbki introligatorskiej wymaga stosowania cięcia, przez co projekt jest pomniejszany o tzw. spad. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad prawidłowej kompozycji projektów przedstawionych w Serwisie, w szczególności stosowania obszaru bezpiecznego. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie estetyki produktów wynikające z nieprzestrzegania tych zasad.
Ograniczenie odpowiedzialności
 1. Całkowita kwota roszczeń Zleceniodawcy związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie może przekroczyć kwoty wpłaconej przez Zleceniodawcę na poczet wykonania Usługi.
Reklamacje
 1. W przypadku wystąpienia wad w produkcie powstałych z winy Zleceniobiorcy Zleceniodawca ma obowiązek złożyć reklamację wysyłając na adres biuro@nfoto.com.pl powiadomienie zawierające numer zamówienia oraz opis problemu.
 2. Reklamacji nie podlegają elementy wykonania produktu powstałe w wyniku dostarczenia błędnego projektu lub dostarczenia materiałów zdjęciowych o niewystarczającej jakości przez Zleceniodawcę. Zadaniem Zleceniodawcy jest dokładne sprawdzenie projektu przed jego akceptacją (dotyczy zaproszeń ślubnych) i zamówieniem.
 3. W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt należy odesłać na adres Zleceniobiorcy - jeżeli to możliwe prosimy o dołączenie paragonu zakupu. Produkt zostanie wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony Zleceniodawcy na koszt Zleceniobiorcy. Poniesione przez Zleceniobiorcę koszty wysyłki reklamowanego produktu będą mu zwrócone w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania produktu, przelewem bankowym na wskazane konto bankowe.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanych produktów.
 5. W przypadku niemożliwości wykonania produktu wolnego od wad, Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy wpłaconą należność.

Naszą specjalnością jest produkcja spersonalizowanych fotoaplikacji i fotoproduktów. Jesteśmy drukarzami z kilkunastoletnim doświadczeniem więc znamy się na druku jak mało kto. Nasze fotoksiążki drukujemy i oprawiamy z troską o każdy detal. Niemal każdy model książki dostępny jest w kilku formatach i rodzajach oprawy. Wydruki kart jako nieliczni wykonujemy specjalnie dobranym błyszczącym papierze kredowym o gramaturze aż 200 g. Pobierz i zainstaluj program nfotokreator, za pomocą którego z łatwością stworzysz swoje książki. Intuicyjnie łatwy w obsłudze z wielkimi możliwościami zapewni Ci wiele przyjemności z tworzenia.
Płatności obsługuje:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.